All Posts By

Ewa Zakrzewska

Biznes

Czy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój oznacza rezygnację z zysków?

Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” na dobre zagościło w przestrzeni publicznej w 2015 roku kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 17 celów, które mają doprowadzić do zbudowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Agenda Zrównoważonego Rozwoju została wypracowana przez 193 krajów i wszystkie z nich zobowiązały się to jej realizacji. Cele zakładają spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. ONZ podkreśla, że wszystkie te składowe są ze sobą połączone i wszystkie są istotne dla osiągnięcia dobrobytu pojedynczych osób oraz całych społeczeństw.…

Czytaj więcej