Marketing i Komunikacja

Wyraźny spadek oglądalności telewizji w lipcu, zwykły efekt sezonowości czy coś więcej?

Na lipcowe wyniki oglądalności wpływają, wzajemnie się wzmacniając, dwa główne czynniki:

  • konsekwencje zmiany panelu telemetrycznego w czerwcu
  • sezonowe trendy oglądalności TV (zarówno, jeśli chodzi o czas oglądania i udział stacji top4 oraz tematycznych)
    Efekty tych czynników widać na poniższych grafach.

Średni czas spędzony przed telewizorem (ATV) w tym roku (styczeń – lipiec) wynosi 200 minut, co oznacza, że jest wyższy niż za analogiczny okres roku ubiegłego o 4 minuty (+2%), ale wpływ na to mają wysokie oglądalności z marca i kwietnia. Jednak już w lipcu widzimy wyraźnie niższe, średnio o 11 minut, wyniki czasu oglądalności w porównaniu do lipca 2019 roku. Co ciekawe, w 2019 w 2 ostatnich tygodniach lipca spadki ATV w telewizji wyhamowywały. Natomiast w 2020 pogłębiają się. Może być to efekt „odreagowywania” po okresie lockdownu i kumulacji wyjazdów wakacyjnych w tym czasie. Zakładamy, że trend ten utrzyma się co najmniej do końca wakacji, będziemy go obserwować i konsekwentnie komentować.

Dzienny zasięg TV w tym roku (styczeń – lipiec) wynosi 55,5%, co oznacza spadek o 2,5 pp. w porównaniu do roku ubiegłego. Widać wyraźnie, że powiększenie panelu telemetrycznego bardzo wydatnie osłabiło zasięgi stacji TOP4, które wyniosły w lipcu 34,4%, czyli aż o 4,9 pp. mniej niż w lipcu 2019 r. Stacje tematyczne również ze spadkiem 1,8 pp. do lipca 2019 roku, osiągając poziom 45,4%.

W danych widać również wyraźnie, utrzymujący się od marca br., wyższy udział stacji tematycznych vs. TOP4 w stosunku do ubiegłorocznego okresu – stacje Top4 na poziomie 34,1% (vs. 38,6% w 2019r.), stacje tematyczne na poziomie 65,9% (vs. 61,4% w 2019r.).

Źródło danych: AGB NMR