Konsument

Porozmawiajmy o przyszłości

Związane z pandemią niedogodności traktujemy w coraz większym stopniu jako oczywistość. Dlatego coraz więcej uwagi poświęcamy naszej przyszłości, szczególnie tej, kiedy już rygory izolacji zostaną zniesione.
Badanie przeprowadzone w dniach 9-14 kwietnia na mieszkańcach 5 krajów europejskich, pomimo pewnych różnic, wyraźnie pokazuje główne tendencje. Dwie najchętniej wybierane czynności, które pytani podejmą po zakończeniu kryzysu to: wakacje spędzone w kraju oraz częstsze wychodzenie z domu (na jedzenie lub do kina). Badanie potwierdza też znaczenie nawyków wykształconych w trakcie pandemii w przyszłości. Od 26% do 40% pytanych deklaruje, że nowe nawyki z tego okresu będą przez nich kontynuowane. Jest to jasny sygnał dla wszystkich marek, że teraz, kiedy konsumenci są najbardziej otwarci na kształtowania nowych zwyczajów, jest najlepszy moment, żeby na stałe wpisać się w ich codzienną rutynę.

Z perspektywy Europy wycieczką w przyszłość będzie spojrzenia na to, co dzieje się w Chinach, które są znacznie bliżej zakończenia fazy zamknięcia. Badania zebrane w połowie kwietnia przez Publicis Groupe potwierdzają wnioski z powyższego badania. Chęć odreagowania czasu izolacji przez wyjazd przełożyła się już na około 250% wzrost rezerwacji biletów na czerwiec. Inne dane mogą także być traktowane jak prognoza dla Europy. 73% konsumentów deklaruje wydawanie więcej pieniędzy po normalizacji sytuacji. Widoczne są już nawet nowe trendy w planowanych zakupach. Konsumenci deklarują: znacznie większe przykładanie wagi do jakości i bezpieczeństwa kupowanych produktów, zwiększone zainteresowanie kupnem pierwszego samochodu, rozszerzenie ilości używanych produktów związanych z urodą oraz otwartość na nowe napoje. Te dane są dobrą wskazówką, które kategorie powinny już teraz myśleć o planowaniu swoich najbliższych działań komunikacyjnych oraz na jakich komunikatach powinny je budować.

Punktem wyjścia dla marek w Polsce powinno być skupienie się na analizowaniu tego, co o swoich planach na przyszłość mówią w tym momencie konsumenci.

Źródłó: Toluna Global Barometer, Publicis Media „China Recovery