Biznes

Branża turystyczna. Podróże krajowe w nowej rzeczywistości

Polska, w ślad za innymi krajami UE, otworzyła swoje granice na turystów ze Strefy Schengen, a także – idąc krok dalej – wznowiła międzynarodowe połączenia lotnicze. Wydawać by się mogło, że takie działania rządu okażą się wielką ulgą dla tych, którzy mieli już dosyć lockdownu. Jednak warto się zastanowić, czy rzeczywiście, dzięki zmniejszaniu obostrzeń, wszyscy zaczną teraz tak chętnie wyjeżdżać poza granice własnego kraju?

Według badania przeprowadzonego przez GWI na całym świecie, tylko 31% konsumentów stwierdziło, że dzięki zmniejszaniu przez rząd obostrzeń ponownie nabierze zaufania do możliwości bezpiecznego podróżowania. Tyle samo badanych zadeklarowało, że to właśnie dzięki poradom udzielanym przez rząd będzie mogło znowu poczuć się pewnie, aby gdzieś wyjechać. Wyniki te nie są zbyt wysokie, co według GWI może wynikać z ogólnego rozczarowania wśród obywateli rządowym zarządzaniem kryzysowym. Fakt ten najwyraźniej musiał odbić się również na ich ogólnym nastawieniu do ponownego planowania podróży – aż 58% badanych zadeklarowało rozważenie tego pomysłu tylko wtedy, kiedy sami poczują, że jest już bezpiecznie.

Tymczasem na podstawie deklaracji konsumentów, którzy wykazali chęć podróżowania po skończonym lockdownie, widać że planują podejść do tematu w rozważny sposób. I tak – w związku z trwającym kryzysem – aż 60% badanych zadeklarowało, że najbliższe wakacje planuje spędzić w kraju bądź w obrębie własnego regionu. W przypadku Polski dane wyglądają następująco – 51% badanych zadeklarowało chęć spędzenia wakacji w kraju, a jedynie 7% zorganizowanie dłuższego wyjazdu za granicę. Powyższe dane mogą wynikać z faktu, że konsumenci postrzegają podróże krajowe jako mniej uciążliwy i kosztowny sposób na wyjazd. I nie musi tu wcale chodzić o koszt samego pobytu, bo jak widzimy badani i tak będą preferowali tańsze rozwiązania podczas planowania przyszłych wyjazdów (15% zadeklarowało chęć wyjazdu na tanie wakacje, a 10% znalezienie budżetowych połączeń lotniczych). Natomiast to, co odróżnia podróże krajowe od zagranicznych, to według badanych przede wszystkim mniejsze ryzyko wystąpienia problemów podczas pobytu. Według GWI może mieć to związek z faktem, że społeczeństwa postrzegają swoje kraje, jako te lepiej radzące sobie z kryzysem niż jakiekolwiek inne.

Źródło: GWI, Custom Research April 22-27