Konsument

Zwyczaje konsumenckie. Po pandemii konsumenci będą częściej sięgać po nowe produkty i marki

Aktualne doświadczenie pandemii niewątpliwie wytrąciło nas z normalnego trybu funkcjonowania. Trwa w czasie oraz coraz dobitniej zdajemy sobie sprawę z jego długofalowych konsekwencji. Psychologicznie można przyrównać je do doświadczeń życiowych, które są dla nas szczególnie istotne, takich jak rozwód lub małżeństwo, śmierć kogoś bliskiego czy narodziny dziecka. Wszystkie one przewartościowują nasze myślenie o różnych aspektach życia, ale również – jak stwierdzono w badaniach – wpływają na nasze zwyczaje konsumenckie. W normalnych warunkach jedynie 8% konsumentów dokonuje zmian marek czy sięga po nowe produkty. Badania dowiodły, że w grupie osób, które doświadczyły czegoś znaczącego życiowo, odsetek ten wzrasta do 21%.

Wydawało by się, że w obliczu niepewności, jaką niesie ze sobą doświadczenie pandemii, będziemy raczej okopywać się w bezpiecznych i znanych rozwiązaniach. Okazuje się jednak, że sama skala zjawiska oraz to, jak istotnie zdezorganizowała ona naszą codzienność sprawiają, że będziemy skłonni poddawać weryfikacji coraz to nowe obszary życia i naszych wyborów konsumenckich. Zostajemy wytrąceni z codziennego, instynktownego działania, co sprzyja bardziej świadomej i pogłębionej refleksji nad naszymi działaniami. Brak poczucia bezpieczeństwa sprawia, że audytujemy nasze dotychczasowe zachowania oraz wybory i staramy się je zweryfikować w świetle nowych warunków funkcjonowania. To, że musieliśmy zaadoptować nowe zwyczaje i sposoby działania, ze względu na trwający w czasie charakter sytuacji sprawi, że będą one zwiększały szansę na kształtowanie się wciąż nowych nawyków także w przyszłości.

Oznacza to, że po pandemii konsumenci będą szczególnie otwarci na sięganie po nowe marki i produkty. Z jednej strony stwarza to szansę dla marek, które planowały wejść z nowościami. Z drugiej, jest wyzwaniem dla wszystkich, również tych o ugruntowanej pozycji. By nie stracić, powinni pomyśleć o tym, jak przystosować swoją ofertę do nowej rzeczywistości, zweryfikować na ile pasują one do nowego życia i nowych realiów. Należy liczyć się z utratą części lojalnych konsumentów oraz zadbać o pozyskanie nowych, którzy do tej pory po nas nie sięgali. Bezpieczne innowacje (czyli np. nowości oferowane przez zaufane marki) wydają się mieć szczególnie dobre uzasadnienie w nadchodzącym czasie.

Źródło:
https://www.warc.com/content/article/warc-exclusive/the-long-term-impact-of-covid-19-on-consumer-behaviour/132215
https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/chiny-przygotowuja-sie-do-restartu-jak-koronawirus-zmieni-nawyki-konsumentow,86742.html