Marketing i Komunikacja

Zmiany w Google w związku z Aktem o rynkach cyfrowych (DMA)

Kontekst prawny:

Na początku września tego roku Komisja Europejska ogłosiła, że Google został objęty – zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych (DMA)1 – kompleksowymi ramami regulacyjnymi mającymi na celu ochronę konsumentów i zapewnienie uczciwej konkurencji między kluczowymi graczami cyfrowymi (m.in. Meta, Amazon, Google itp.). Ta aktualizacja będzie miała wpływ na wszystkich użytkowników i reklamodawców Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz na reklamodawców Google z Wielkiej Brytanii, którzy chcą reklamować się w EOG.

DMA wymaga od „strażników dostępu” (eng. gatekeepers), czyli dużych firm technologicznych, takich jak Google, zapewnienia użytkownikom większej kontroli nad tym, jak ich dane są wykorzystywane. W tym celu podmioty te muszą wdrożyć mechanizmy, które umożliwią użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie ich danych osobowych.

Co to oznacza dla Google?

DMA będzie wymagać od Google wprowadzenia szeregu zmian w produktach i usługach. Wszystkie technologie Google Measurement będą musiały mieć przekazaną ważną identyfikację zgody użytkownika od 6 marca 2024 roku (wymóg ten dotyczy każdego, kto ma użytkowników w EOG, niezależnie od tego, czy reklamodawca ma siedzibę w EOG).

Dokładna lista potencjalnych działań dla każdej platformy zostanie przedstawiona przez Google w najbliższym czasie.

Co DMA oznacza dla Reklamodawców korzystających z platform analitycznych i marketingowych Google?

Ponieważ jest to stosunkowo nowa aktualizacja, jej wpływ będziemy uważnie monitorować w miarę pojawiania się nowych informacji, jednak na ten moment wiemy, że:

 • Reklamodawcy będą potrzebować systemu do zarządzania zgodami* (w postaci własnej implementacji lub wybranej platformy Consent Management Platform (CMP) np. OneTrust, Cookiebot itp.), który będzie prawidłowo zintegrowana z ich witryną.
 • Reklamodawcy będą musieli wdrożyć rozwiązanie Google Consent Mode v2** (ci którzy mają obecnie wdrożony Google Consent Mode zaktualizować go do nowej wersji).

https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=en

 • Dla Reklamodawców korzystających nadal z płatnej wersji Google Analytics Universal rekomendowane jest przejście na Google Analytics 4 do 6 marca 2024, gdyż po tej dacie spora część funkcjonalności zostanie wyłączona (https://support.google.com/analytics/answer/11583528 ).
 • Google wprowadził zmiany w obszarze niektórych API m.in. związanych z importem danych do platform reklamowych Google (np. Customer Match, Enhanced Conversions, Import konwersji offline)  -> więcej szczegółów na ten temat pojawić się ma pod koniec bieżącego roku.

Co oznacza brak wdrożenia Google Consent Mode v2 po 6 marca 2024?:

 • ograniczone korzystane z audience’ów i list remarketingowych w platformach Google (Google Analytics 4, Google Ads, Search Ads 360, Campaign Manager, Display&Video360, etc.) –> zgodnie z informacjami, które obecnie posiadamy,  po 6 marca 2024 audience’y/listy remarketingowe nie będą zasilane danymi
 • ograniczenia w pomiarze konwersji i budowaniu atrybucji
 • spodziewany negatywny wpływ na inne funkcjonalności takie jak algorytmy custom bidding/google signals/pomiar etc. -> na ten moment brak potwierdzonych szczegółowych informacji w tym zakresie

Rekomendowane działania:

Pomimo faktu, że 6 marca 2024r. jest datą wejścia w życie zmian wynikających z aktualizacji Google Consent Mode, rekomendowane jest podjęcie działań związanych z wdrożeniem/aktualizacją rozwiązania najpóźniej do końca stycznia 2024r. Pozwoli to na płynne zbudowanie audience’ów/list retargetingowych w oparciu o nowe wymogi, zminimalizowanie gwałtownych spadków ich liczebności oraz liczby raportowanych konwersji.

Jakie działania powinny zostać obecnie podjęte w zależności od sytuacji klienta:

 • Sytuacja 1: Brak obecnie wdrożonego systemu zarządzania zgodami* (w postaci CMP lub własnego wdrożenia) i Google Consent Mode**:
 • W tym przypadku reklamodawca powinien podjąć jak najszybsze kroki mające na celu wdrożenie na stronie/w aplikacji systemu do zarządzania zgodami, równocześnie z Google Consent Mode v2.
 • Sytuacja 2: Wdrożony system zarządzania zgodami* (w postaci CMP lub własnego wdrożenia), ale brak wdrożonego Google Consent Mode**:
 • W tym przypadku Reklamodawca powinien wdrożyć Google Consent Mode v2, w rekomendowanym czasie nie później niż z końcem stycznia 2024.
 • Sytuacja 3: Wdrożony system zarządzania zgodami* oraz Google Consent Mode** w wersji 1.0:
 • Wersja 1: Wdrożony system zarządzania zgodami (CMP) zintegrowany z Google Consent Mode
 • Weryfikacja czy wdrożony Google Consent Mode został poprawnie zaktualizowany przez dostawcę CMP, czy przekazuje wszystkie niezbędne zgody (wraz z nowymi parametrami), ewentualnie podjęcie działań aktualizacyjnych.
 • Wersja 2: Wdrożony customowy system zarządzania zgodami
 • Aktualizacja Google Consent Mode do wersji v2, manualne doimplementowanie dwóch nowych parametrów.

Możliwe wsparcie ze strony Publicis Groupe (YOTTA):

 1. Analiza obecnej sytuacji Klienta i określenie niezbędnych kroków
 2. Audyt istniejącej implementacji oraz poprawności obecnej konfiguracji (audyt dotyczy technicznej implementacji zarówno w obszarze systemu zarządzania zgodami, jak i Google Consent Mode).
 3. Techniczna implementacja CMP wybranego przez Klienta, według jego wytycznych.
 4. Wdrożenie Google Consent Mode v2
 5. Aktualizacja już wdrożonego Google Consent Mode do wersji v2.

Wszelkie wyceny przygotowywane będą indywidualnie w zależności od zakresu wymaganego wsparcia i poziomu obecnych implementacji.

Uwaga: Yotta, jako podmiot nie wyspecjalizowany w tej dziedzinie, nie udziela porad prawnych oraz wsparcia w zakresie określenia zgodności z regulacjami prawnymi. Wszelkie kwestie prawne powinny być potwierdzone z osobami odpowiedzialnymi za ten obszar po stronie Klienta. Dotyczy to m.in. poziomu wdrożenia Google Consent Mode, wytycznych jak zgody użytkownika powinny wpływać na przekazywane dane.

W przypadku zaistnienia potrzeby wsparcia w powyższych obszarach prosimy o kontakt poprzez osoby kontaktowe po stronie Publicis Groupe.

Słownik:

* Czym jest System do zarządzania zgodami?

Zgodnie z RODO witryna internetowa/aplikacja musi informować użytkowników o wszystkich operacjach przetwarzania danych osobowych, które mają w nich miejsce, prosić o zgodę na wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii zbierających dane o użytkownikach, dokumentować i bezpiecznie przechowywać uzyskane zgody oraz regularnie je odnawiać.

W tym celu wymagane jest wdrożenie na stronę/aplikację systemu do zarządzania zgodami (który będzie zbierał i przechowywał zgody użytkowników), w postaci:

 1. CMP (Consent Management Platform) są to gotowe narzędzia/platformy do zarządzania zgodami np. OneTrust, CookieBot.

Lista CPM zintegrowanych z Google Consent Mode:

https://cmppartnerprogram.withgoogle.com/#partners

https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en

 • Customowe rozwiązanie stworze in-house.

W tym przypadku bardzo ważna jest weryfikacja czy obecnie wdrożony banner jest aktualny i zgodny z przepisami.

Poprawne wdrożenie systemu do zarządzania zgodami wymaga konfiguracji i zadbania aby wszystkie analityczne i marketingowe tagi/skrypty uruchamiały się z poszanowaniem wyrażonych przez użytkowników zgód (np. poprzez rekonfigurację tagów w GTM).

**Jak działa Google Consent Mode?

Google Consent Mode to funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie do Google statusów zgód użytkowników.

Nie zastępuje on systemów oraz platform do zarzadzania zgodami, ale współdziała z nimi i automatycznie dostosowuje zachowania tagów np. Google Analytics, Google Ads do wyborów użytkowników (wszystkie tagi są „świadome zgody”).

Google Consent Mode daje możliwość wysyłania sygnałów (pingów) również w przypadku gdy użytkowników nie wyrazi zgody na śledzenie. Wykorzystywane są one do modelowania i tym samym uzupełniania luk w danych.

https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en

W związku z wejściem w życie DMA, jedną ze zmian, jakie Google wprowadził jest aktualizacja dotychczasowej wersji Google Consent Mode. Dotychczasowy Google Consent Mode został uzupełniony o dwa dodatkowe parametr (ad_user_data, ad_personalization).

https://support.google.com/tagmanager/answer/13802165

https://developers.google.com/tag-platform/security/guides/consent