Marketing i Komunikacja

Telemetria. Kto zyskał, kto stracił, czyli wpływ powiększenia panelu Nielsena na zmiany wyników kanałów telewizyjnych

Pierwszego czerwca Nielsen przeprowadził pierwszy etap zmian panelu TV, polegający na dodaniu 540 gospodarstw do badania (obecnie jest ich 2 540), co przekłada się na 6895 osób (w wieku 4+ jest 6704).

Nielsen celuje w zwiększenie panelu do 3500 gospodarstw, a data zakończenia rozwoju panelu uzależniona jest od pandemii – ze względu na nią zaprzestano bowiem procesu rekrutacji do badania.

Po pierwszych dwóch tygodniach można pokusić się o pierwsze wnioski i obserwacje, sprawdzając przy tym czy rzeczywistość pokrywa się z prognozami, czy rzeczywiście, na tej zmianie straciły „duże”, a zyskały te mniejsze? Jak zmieniła się oglądalność poszczególnych stacji? Kto zyskał, a kto stracił w porównaniu do mniejszej próby? A w końcu, jak zmienia się sama „kondycja” medium?

Po pierwsze, podejrzenia, że powiększony panel „odbierze” udziały dużym stacjom znajdują potwierdzenie w wynikach. Udziały straciła solidarnie cała „wielka czwórka” – w grupie komercyjnej 16-49 największy regres zanotowała TVP2, a najmniejszy TVP1. Zyskały za to „tematyki”, ale na tę chwilę te większe, np. Polsat News czy TTV. W analizie, wzięliśmy pod uwagę tylko te kanały, które mają m.in. 1% udziałów rynkowych:

Patrząc na sytuację wszystkich kanałów telewizyjnych w telemetrii (a jest ich ponad 120) widać, że dotychczas więcej stacji na zmianie zyskało, zaś zysk w postaci zwiększonego udziału w oglądalnościach jest stosunkowo duży, bo przekraczający 50% wyników notowanych w tygodniach poprzedzających zmianę. To potwierdza to, że „oglądalność” przeszła z dużych na mniejsze kanały, doważając ich pozycję. Zwraca jednak uwagę to, że dla blisko 1/3 rynku nowy panel nie oznacza większych zmian w ich wynikach:

Oczywiście analizując te dane należy mieć na uwadze to, że porównujemy drugą połowę maja z tygodniami, w których mieliśmy do czynienia z przedłużonym weekendem. Mimo to, wydaje się, że zmiany są spowodowane przede wszystkim panelem, w mniejszym zaś stopniu sezonowością rynku telewizyjnego.

Wszystkie dane pochodzą z AGB NMR. Analizowany okres: 18.05 do 14.06. Grupa celowa Wszyscy 16-49 lat. Zmienna: Share of Viewing.