Biznes

Rozterki CMO. Kryzys pandemiczny jako transformacyjna szansa CMO

Często pojawiającym się w ostatnich tygodniach stwierdzeniem jest to, że sytuacja związana z pandemią na świecie istotnie przyspiesza transformację cyfrową. To ważne i prawdziwe stwierdzenie. Warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje i jaki potencjał kryje się w tym zjawisku dla dyrektorów marketingu.

W dużej mierze wyjaśnia to model „trójkąta transformacyjnego”, który zakłada, że najważniejszym czynnikiem transformacji są doświadczenia ludzi. Co ważne, chodzi zarówno o doświadczania konsumentów (o których mówi się najwięcej), ale również pracowników i partnerów firmy. Te trzy obszary stanowią strategiczny katalizator transformacji, podczas gdy po nich powinna zostać dobudowana warstwa operacyjna (np. technologie czy logistyka). Tymczasem większość firm na świecie rozpoczyna swoje transformacje od wdrażania warstwy operacyjnej np. zastanawiania się jak konkretne technologie pomogą uzyskać oszczędności w operacjach.

Model trójkąta dobrze wyjaśnia zjawisko gwałtownie przyspieszającej transformacji w dobie kryzysu globalnego z jakim mamy do czynienia. Jednocześnie podkreśla rolę marketingu w tym procesie.
W sytuacji pandemii, w której się znajdujemy, gwałtownym i głębokim przeobrażeniom ulegają jednocześnie doświadczenia konsumentów, pracowników jak i partnerów firm i to właśnie powoduje naturalne przyspieszenie procesów transformacyjnych.

Każdy z nas doświadcza też fundamentalnych zmian w tym, jak pracuje i już teraz widać, że w dużej mierze będą to zmiany trwałe. Również to, jak współpracują ze sobą partnerskie firmy ulga głębokim przeobrażeniom, czego przykładem mogą być przetargi kreatywne prowadzone w całości online.

Obecna sytuacja stwarza szansę, aby przywrócić transformacji kierunek „od ludzi do technologii”, a w takim procesie CMO pełni zawsze znacznie większą rolę, budując wzrost firmy i swoją karierę.

Potwierdza to badanie Publicis Groupe „Busieness Transformation Predictor Study”. W odpowiedziach na pytanie, gdzie transformacja może wywierać najbardziej konkretny i obserwowalny wpływ w organizacji, we wszystkich badanych krajach, marketing znajduję się w pierwszej trójce. W Polsce zajął pierwsze miejsce z 86% wskazań!

W badaniach Publicis Groupe Dyrektorzy Marketingu deklarują, że czynniki jakie byłyby najbardziej pomocne w budowaniu swojej transformacyjnej roli to CEO rozumiejący specyfikę obszaru marketingowego, formalne stanowisko i pozycja w firmie (np. członek zarządu), ale też zaufani partnerzy (konsultanci) wyspecjalizowani w tematyce nowoczesnego marketingu.