Biznes

Publicis Groupe wprowadza kodeks z zasadami współpracy dla influencerów 

Publicis Groupe aktualizuje zasady współpracy z twórcami internetowymi. Do wszystkich nowych umów z influencerami dołączany jest kodeks wartości i zasad, które każdy twórca powinien zaakceptować i respektować, aby móc nawiązać współpracę reklamową z klientami i markami, reprezentowanymi przez agencje należące do grupy.

Kodeks ma być dodatkowym zabezpieczeniem dla Klientów współpracujących z Publicis Groupe w obszarze influencer marketingu, przed współpracą z twórcami, których zachowania i działalność publiczna są sprzeczne z prawem, powszechnie przyjętymi normami i obyczajami społecznymi lub charakteryzują się brakiem szacunku dla odbiorców czy nieuczciwie wykorzystują ich zaufanie.   

– Przez ostatnie lata branża influencer marketingu urosła do istotnego, liczonego w setkach milionów złotych obrotu rynku. Deficyt standardu współpracy, powszechnych norm czy wspólnego zrozumienia odpowiedzialności za wpływ komunikacji na społeczności jest faktem. Korzystając z naszej skali i pozycji na rynku chcemy wprowadzić zasady, które będą działać w interesie wszystkich podmiotów i przyczynią się do profesjonalizacji tej części działalności marketingowej – mówi Łukasz Borek, dyrektor generalny agencji LiquidThread, należącej do Publicis Groupe – Oczywiście nie mamy wątpliwości, że zdecydowana większość influencerów tworzy treści kierując się uczciwością i szacunkiem wobec odbiorców, respektując prawo i dobre obyczaje społeczne. Jednak w obliczu bulwersujących i niedopuszczalnych zachowań, które w ostatnim czasie zdominowały dyskusję o twórcach internetowych, uznaliśmy, że czas sformalizować wymagania, które uważamy za absolutnie podstawowe. To nie tylko suche zapisy w umowach, ale mamy nadzieję, także impuls do refleksji i okazja dla nowych twórców wchodzących na ten rynek, by robić to wedle najlepszych reguł.

Dokument zawiera dwanaście zasad, które twórcy, chcący współpracować z agencjami i klientami Publicis Groupe, muszą zaakceptować:  

 1. Podstawową wartością towarzyszącą mojej twórczości jest szacunek do społeczności i mojego audytorium.
 2. Jako twórca internetowy tworzę materiały do moich kanałów internetowych, przestrzegając prawa.
 3. W moich materiałach nie zachęcam i nie inspiruję do zachowań sprzecznych z prawem.
 4. W moich materiałach nie wykorzystuję materiałów i informacji pozyskanych poprzez złamanie prawa.
 5. Oznaczam reklamy i zawsze informuję, że dany materiał jest efektem płatnej współpracy zgodnie z wytycznymi UOKiK.
 6. Reaguję na działania mojej społeczności mogące wyzwalać agresję, przemoc lub formy dyskryminacji. Nie toleruję hejtu w wypowiedziach mojej społeczności.
 7. Nie promuję używania narkotyków i nielegalnych substancji psychoaktywnych i nie nawiązuję do tego w swoich treściach.
 8. Jeśli tworzę materiał przeznaczony dla dzieci i młodzieży, dochowuję najwyższych standardów, by uwzględnić ich stopień rozwoju, możliwości krytycznego myślenia i kształtowanie moralnej postawy.
 9. Respektuję prawa osób występujących w moich materiałach i posiadam od nich stosowną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Respektuję prywatność moich odbiorców i publikuję ich odpowiedzi i komunikację ze mną, kiedy otrzymam na to jasną zgodę.
 10. Biorę odpowiedzialność za treści, które publikuję, i dochowuję wszelkiej staranności, by były uczciwe, wiarygodne oraz skierowane do obserwującej mnie grupy docelowej. 
 11. Dbam o język wypowiedzi, w szczególności o to, by treści, które mogą docierać do grupy niepełnoletniej, były pozbawione wulgarności.
 12. Rzetelnie i wnikliwie sprawdzam propozycje współpracy, które otrzymuję. Nie zgadzam się na promowanie marek, które w nieuczciwy sposób wykorzystują zaufanie moich odbiorców.

Zobowiązanie do przestrzegania zasad jest już częścią wszystkich umów prawnych o współpracy influencerów z agencjami i klientami Publicis Groupe.