Konsument

Nastroje konsumenckie na świecie. Jesteśmy „ostrożnymi optymistami”, którzy z pandemii wychodzą ze zbiorem nowo nabytych umiejętności

Raport McKinsey opiera się na analizie sentymentu w 40 krajach świata – w tym w Polsce, pokazując percepcję kryzysu, poziom optymizmu konsumentów, jeśli chodzi o to, jak dany kraj radzi sobie z pandemią, oczekiwania pod względem zmian dochodu w nadchodzących tygodniach, zakładane zmiany wydatków na poszczególne kategorie dóbr i usług. Polacy, choć cechuje ich „ostrożny pesymizm” na poziomie zbliżonym do np. Włochów, jednocześnie zakładają, że wydatki ich gospodarstw domowych wzrosną w najbliższym czasie – na tej płaszczyźnie bliżej nam nastrojem do Chin, które wychodzą już z lockdownu. Badanie pokazuje też, że ten okres nauczył nas już wiele nowego – zamawiania jedzenia i zakupów z dostawą, zdalnego nauczania czy tele-medycyny.

Żródło: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-polish-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis