Marketing i Komunikacja

Mobilność Polaków a kondycja reklamy zewnętrznej w pandemii

Już we wrześniu ruch samochodowy wrócił do stanu sprzed pandemii. Raport opublikowany za ten okres na na stronie GDDKiA mówił nawet o 3% wzroście ruchu osobowego  w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Przyglądając się danym z ostatniego tygodnia ( 2-8 listopad)  i porównując je do uśrednionego tygodnia z listopada 2019 roku, ruch pojazdów osobowych spadł znowu o 15 %, natężenie ruchu samochodów ciężarowych wzrosło natomiast o 11%. 

Przybywa pasażerów w komunikacji miejskiej, choć na koniec czerwca wg danych GUS liczba przewozów pasażerów ogółem stanowiła mniej niż połowę stanu z VI 2019. Sytuacja jest oczywiście różna w różnych miastach. W Warszawie np. sprzedaż biletów na komunikację miejską, a co za tym idzie liczba pasażerów, była w już lipcu o jedyne 7% niższa niż rok wcześniej. W marcu ten spadek wynosił ponad 50%. We wrześniu, po wprowadzeniu kolejnym obostrzeń związanych ze zwiększeniem liczby zachorowań, liczba osób w transporcie publicznym znowu spadła. Najlepiej widać to po liczbie biletów komunikacji miejskiej sprzedanych w Warszawie. Największe spadki dotyczą oczywiście sprzedaży biletów długookresowych.

Pandemia widocznie zmieniła nasze zachowania, porzuciliśmy komunikacje miejską, przesiedliśmy się do własnych samochodów lub zastąpiliśmy je rowerami. Po wiosennym etapie lockdownu wróciliśmy natomiast w większości do normalnego stylu życia, pokochaliśmy spacery i ciągle chętnie spędzamy czas na dworze, w parkach czy lasach. Trendy w sposobie przemieszczania się Polaków podsumowuje kompleksowo raport Google.

To wszystko nie pozostało to bez wpływu na kondycje reklamy OOH w Polsce. W efekcie obostrzeń sanitarnych i ograniczeń w przemieszczaniu się ludności związanych z pandemią wstrzymano wiele kampanii reklamowych. Według raportu opublikowanego przez IGRZ wielkość sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 była o ponad 44% niższa niż rok wcześniej.  W swoim sprawozdaniu za pierwsze 6 miesięcy 2020 Agora podaje natomiast  spadek przychodów w grupie AMS o 47%.

Firmy wykorzystały ten trudny okres i brak zainteresowania nośnikami OOH na promocję kampanii edukacyjnych, informujących o  zagrożeniu związanym z  Covid-19.

Jeszcze we wrześniu prognozy na 2 półrocze dla rynku OOH były nieco bardziej optymistyczne. Powrót do normalnej aktywności, brak ograniczeń, generowały zwiększoną oglądalność nośników OOH. Ruszyły kampanie sieci handlowych, galerii. Umiarkowany optymizm panował w branży nie tylko w Polsce ale i w innych krajach. Po trzecim kwartale wielkość sprzedaży była niższa od analogicznego okresu 2019 o ponad 38%. Wynik ten był niższy od oczekiwań rynku. Najbardziej ucierpiał tu transport, spowodowane jest to między innymi obostrzeniami  związanymi z możliwościami przewozu określonej  liczby pasażerów (- 52,1%) Najmniej w okresie styczeń – wrzesień stracił DOOH ( -17%). Związane jest to z większą elastycznością zakupu tego rodzaju nośników i możliwościami reagowania na bieżąca sytuacje prawie w czasie rzeczywistym.

Niepewna sytuacja wpływa na nastroje w branży. Po optymistycznym początku trzeciego kwartału, obecnie panuje niepokój i sytuacja jest nieprzewidywalna. Pandemia wymogła też zmianę w podejściu do planowania kampanii OOH. W obecnych czasach skuteczna kampanię można zaplanować i kupić nawet na kilka dni przed startem promocji.

Źródła: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39306/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Kolejny-tydzien-i-kolejne-dane

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39992/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Kolejny-tydzien-i-kolejne-dane

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/

https://www.ztm.waw.pl/statystyki/

https://www.google.com/covid19/mobility

https://www.igrz.com.pl/