Biznes

MarTech pozwala minimalizować niepewność biznesową

Niepewność biznesowa wywołana tegorocznym kryzysem może mieć kluczowe znaczenie dla jeszcze szybszego niż dotychczas rozwoju branży technologii marketingowych. Rynek, który przed pandemią wzrósł się o 25 proc. w porównaniu do 2018 roku (MarTech Landscape 2019), może przyspieszyć. Co prawda w najnowszej edycji badania Gartner CMO Spend Survey 2020 technologie marketingowe znalazły się na siódmym miejscu wśród najistotniejszych obecni kompetencji marketingowych, co oznacza spadek o jedną pozycję w porównaniu do 2019 roku, ale w obliczu kryzysu na pozycję lidera wysforowała się strategia marki, co dla branży technologii marketingowych jest bardzo dobrą wiadomością, bo oba obszary są ściśle ze sobą powiązane.


W Publicis Groupe obserwujemy intensywny wzrost udziału wydatków na rozwiązania MarTech w ramach całościowych budżetów naszych Klientów.
W czasie kryzysu wywołanego pandemią rozwiązania wspierające odpowiedzialne decyzje biznesowe, na bazie danych czy przez optymalizację działań i procesów, są ważniejsze niż kiedykolwiek. Bieżąca sytuacja stymuluje potrzebę digitalowej transformacji biznesowej oraz wykorzystania danych w organizacji. Jest to bardzo skomplikowany proces, bo obejmuje całe spektrum obszarów: od analityki, sprzedaży, wykorzystywanej infrastruktury czy wewnętrznych procesów organizacji. Obecnie tego typu projekty musza być prowadzone szybko i sprawnie (niejednokrotnie zależy od nich sukces biznesowy) – dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej zacząć myśleć o takim procesie i podjąć pierwsze działania. To będzie prowadzić do jeszcze bardziej intensywnego poszukiwania rozwiązań automatyzujących oraz optymalizujących proces, a także innowacyjnego podejścia do wykorzystania danych.

Największą uwagę w kontekście technologii marketingowych należy obecnie zwrócić na takie aspekty i obszary jak:
• Umiejętność analizy, które dane są nieprzydatne dla naszego biznesu, jeśli zależy nam na jednolitym obrazie konsumentów
• Micro-moments marketing
• Conversational marketing
• Rozwiązania głosowe oraz te dotyczące obrazu
• Sztuczna inteligencja i Machine Learning

Dzisiaj szczególnie ważne jest, aby jako partnera w dziedzinie MarTechu mieć firmę elastyczną we współpracy, szybko dopasowującą się do naszych potrzeb, skoncentrowaną na poszerzaniu wiedzy o konsumentach na podstawie danych istotnych dla biznesu i potrafiącą w praktyce skutecznie tę wiedzę wykorzystać. Właściwe rozpoznanie zasobów danowych i możliwości ich wykorzystania, wiedza na temat automatyzacji procesów dzięki sztucznej inteligencji i machine learning na potrzeby analiz i prowadzenia dialogu z konsumentami w sposób spersonalizowany oraz optymalizacji procesów sprzedażowych to bez wątpienia kluczowe kryteria wyboru właściwego partnera. To właśnie dzięki współpracy z tego typu organizacją zastosowanie technologii marketingowych w naszym biznesie spowoduje, że wyjście z kryzysu będzie łatwiejsze.

Źródła:
https://www.gartner.com/en/marketing/research/annual-cmo-spend-survey-research
https://chiefmartec.com