Marketing i Komunikacja

Inwestycje reklamowe. Czego uczy nas spowolnienie z 2008/2009, czyli jak pandemia może wpłynąć na budżety reklamowe?

Po kryzysie, z którym mieliśmy do czynienia również na rynkach europejskich, zapoczątkowanym przez upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, a którego największy wpływ na gospodarkę odczuwalny był w roku 2009, widzimy stosunkowo szybkie odbicie inwestycji reklamowych.

Już w kolejnym roku reklamodawcy na dużych rynkach europejskich, z Polską włącznie, byli w stanie zwiększyć inwestycje mediowe, co jest pośrednim indykatorem wzrostu biznesu.

Wzrosty nastąpiły zwłaszcza w obszarze TV, która na większości rynków urosła w większym stopniu, niż pozostałe media, tym samym zwiększając swój udział w splicie. Co dotyczyło zarówno krajów z już jej tradycyjnie wysokim udziałem, takich jak Włochy i Polska, jak również z niższym, jak Niemcy czy UK. Marki dostrzegł, najprawdopodobniej potwierdzony wieloma znanymi nam badaniami, wpływ TV na krótko – i długookresowe budowanie ich biznesów również w i po okresach trudności gospodarczych.

Źródło: Advertising Expenditure Forecast, Publicis Groupe