Konsument

Stan po 60 dniach kwarantanny. Codzienne zakupy Polaków wyglądają inaczej niż kiedyś. „Nowa normalność” jest, póki co, nader racjonalna

W badaniu The Street przeprowadzonym 3-5 maja zapytaliśmy respondentów, czy w związku ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie zmienią się ich przyzwyczajenia związane z robieniem zakupów spożywczych? I jeśli tak, to co zmieni się w ich decyzjach zakupowych? Oto kluczowe obserwacje:

Częstotliwość

W dalszym ciągu Polacy minimalizują ilość wyjść do sklepu: Przeciętne „codzienne” zakupy starczają na 4-7 dni.

Dostępność

W związku z tym, że respondenci starają się zrobić wszystkie zakupy w jednym miejscu są gotowi zrezygnować z ulubionych marek i produktów, jeśli nie znajdą ich w ofercie sklepu.

Kontrola

Wśród respondentów panuje przekonanie, że planowanie zakupów sprawia, że mają większą kontrolę nad domowym budżetem

Format sklepu

Polacy robią zakupy najchętniej w sklepach w zasięgu pieszym, najchętniej małoformatowych. Respondenci podkreślają rolę e-commerce i usług dowozu żywności, jako sposobu na minimalizację ryzyka zachorowania.

Ilość, nie zróżnicowanie

W sytuacji pogłębienia się kryzysu Polacy deklarują, że będą raczej ograniczać konsumpcję ilościowo i rezygnować z produktów przyjemnościowych, niż „wycinać” całe kategorie produktowe.

Koszyk nowej normalności

Zmieniły się proporcje zakupów: z list zakupów znika chleb na rzecz produktów piekarskich, zwiększył się udział produktów z długą datą *np. mleko świeże -> mleko UHT, sypkich, niepsujących się, jednocześnie też zmniejszył się udział produktów uznawanych za niezdrowe: zawierających konserwanty czy sztuczne barwniki. W badaniu można było zaobserwować również odbicie obecnych trendów: respondenci poszukują produktów rodzimej produkcji, sezonowych, mniej przetworzonych, mających walory prozdrowotne.

The Street to internetowa społeczność badawcza grupy Publicis Groupe, o postaci portalu społecznościowego, na którym prowadzone są moderowane dyskusje. Umożliwia realizację badań jakościowych w krótkim terminie. Tematyka badań pozwala lepiej zrozumieć konsumentów, ich zachowania i potrzeby. Uczestnicy forum to 107 osób w wieku 18-62, z całej Polski, z wykształceniem min. zawodowym.