Marketing i Komunikacja

Redukuj emisję CO2 w kampaniach z produktem APEX Green

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi – to dobry moment, aby skierować naszą uwagę na kwestie związane z ochroną naszej planety.  Publicis Groupe  zobowiązał się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku i o 90% do 2040 roku. Rozwiązaniem, które ma wesprzeć te działania, jest proponowany przez zespół APEX, pomiar emisji CO2 generowanego przez kampanie reklamowe za pomocą technologii Scope3.

Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi świat, a nasz ślad węglowy – całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych generowanych przez naszą działalność – ma na to znaczący wpływ.

Internet, mimo że często mylnie postrzegany jako bezemisyjny, stanowi znaczący procent globalnej emisji CO2. Tylko kampanie programatyczne samodzielnie generują 215 tys. ton emisji CO2 miesięcznie w pięciu największych gospodarkach świata. To równoważnik zużycia 90 850 000 litrów benzyny!

Dlaczego? Każde wyświetlenie reklamy generuje setki zapytań do firm technologicznych, które wymagają energii do pracy tysięcy serwerów. 

W obliczu tych wyzwań, Zielona Transformacja staje się kluczowym priorytetem w każdym obszarze działalności przedsiębiorstw. To proces przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnianych do modelu zrównoważonego, który promuje energię odnawialną, efektywność energetyczną i zrównoważony transport. W dodatku, od 2024 roku firmy będą musiały raportować swoje emisje CO2 i przygotować się na unijne regulacje w zakresie ESG (środowisko, społeczność, ład korporacyjny). 

Publicis Groupe podjął wyzwanie i zobowiązał się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku i o 90% do 2040 roku, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Rozwiązaniem, które ma wesprzeć te działania jest APEX Green, pomiar emisji CO2 generowanych przez kampanie reklamowe za pomocą technologii Scope3. Narzędzie to, pozwala na precyzyjne mierzenie i monitorowanie emisji gazów cieplarnianych, a także identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy pod kątem zrównoważonego rozwoju. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy i dane z różnych źródeł, aby dostarczyć rzetelne informacje na temat wpływu działalności na środowisko.

Na podstawie tych pomiarów, kampanie prowadzone w APEX są optymalizowane poprzez dobór placementów pod kątem emisji CO2 na odsłonę, redukując emisję o 30% na początek, a docelowo o 50%. Po każdej kampanii, APEX udostępnia raport z całkowitej emisji dwutlenku węgla. Inwestując w redukcję śladu węglowego, inwestujemy w zdobywanie wartościowego doświadczenia łączącego praktyki reklamowe i ESG.

Chociaż Dzień Ziemi przypada raz w roku, troska o naszą planetę powinna być naszą codzienną praktyką. Dzięki innowacjom takim, jak te proponowane przez zespół APEX, możemy łączyć biznes z ekologią, tworząc przyszłość, w której reklama będzie nie tylko skuteczna, ale także zrównoważona.

Zachęcamy kontaktu z zespołem APEX: apex@apxexchange.com 

Więcej o redukcji CO2 możecie przeczytać tu:

Fight against Climate Change

CSR Strategy