Biznes

Vault – nowe narzędzie pozwalające optymalizować inwestycje w media mix marek i szacować wyniki biznesowe kampanii

Publicis Groupe oferuje swoim Klientom dostęp do nowego narzędzia o nazwie Vault, przewidującego wyniki biznesowe kampanii mediowych, w zależności od przyjętego scenariusza inwestycji w media. Narzędzie działa w oparciu o modele ekonometryczne realizowane od ponad dziesięciu lat przez departament Data Science grupy.

Vault jest lokalnym i całkowicie autorskim narzędziem, które na podstawie danych pochodzących z bazy kilkuset modeli ekonometrycznych oraz z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, przewiduje relacje między inwestycjami w różne kanały komunikacji, a sprzedażą, w postaci krzywych efektywności i parametrów HalfLife. Analizy można przygotowywać w oparciu o trzy głównne zmienne: konkretną kategorię produktową, pozycję marki na rynku (lider czy challenger) i fazę życia marki (dojrzałość vs wzrost). Vault pozwala na oszacowanie krótko- i średnioterminowych wyników biznesowych danej kampanii, a tym samym prognozowanie zwrotu z inwestycji w dany kanał i całej kampanii dla klientów.

Przygotowując rekomendacje strategiczne dla Klientów, z wykorzystaniem Vaulta, estymujemy krótkoterminowy wzrost sprzedaży z inwestycji zarówno na poziomie pojedynczego medium jak i całościowego planowanego media-mixumówi Beata Szcześniak, dyrektor generalna agencji mediowej Spark Foundry, która wraz z ekspertami Spark Foundry i Data Science, współtworzyła narzędzie.

W przypadku wybranego medium możemy powiedzieć klientowi jaki jest optymalny poziom i przedział inwestycji, a w przypadku TV także poziom tygodniowych eqGPR. Klient zyskuje dzięki temu pewność, że we wskazanym przedziale maksymalizuje ROI dla marki i co istotne może sprawdzić jakiego krótkoterminowego przyrostu sprzedaży należy oczekiwać dzięki zainwestowanym środkom.

W oparciu o benchmarki dla wszystkich mediów, Vault umożliwia analizę scenariuszy dla różnych media mixów i porównywanie efektywności kanałów między sobą. Pozwala to klientowi podjąć decyzję, w które medium zainwestować, aby jak najefektywniej wykorzystać budżet lub jaki wybrać mix kanałów, jeśli planowane jest wykorzystanie więcej niż jednego.

VAULT to unikatowe narzędzie, dzięki któremu rozmawiamy z naszymi Klientami o najlepszych decyzjach dotyczących inwestycji w mediach z perspektywy ich celów biznesowych, a a z kolei marketerzy mogą w związku z tym rozmawiać ze swoimi CEOs językiem biznesu mówi Anna Sakowicz, Chief Data & Analytics Officer w Publicis Groupe Polska.

Nasze agencje mediowe wspólnie z klientami odpowiadają za realizację celów biznesowych, dlatego narzędzie jest ciągle rozwijane i aktualizowane o kolejne projekty oraz case studies. Wierzymy, że między innymi dzięki takim inwestycjom i narzędziom klienci Publicis Groupe w zdecydowanej większości wskazują nasze agencje jako kluczowego partnera w komunikacji marketingowej i bardzo wysoko oceniają nas w obszarze strategii i wykorzystania danych, analiz i benchmarków do ich tworzenia, a także co dla nas najistotniejsze w realizacji ich celów biznesowych.