Konsument

Pozytywne aspekty lockdownu, czyli o tym jak się wspieramy i stajemy się odpowiedzialni

Minął rok od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Stało się to dokładnie 13 marca 2020. Rok 2020 przeszedł do historii jako ten, o którym każdy chciałby zapomnieć. Po raz pierwszy od 10 lat YouTube zrezygnował z corocznego podsumowania filmów i teledysków, które użytkownicy oglądali najchętniej. Rezygnacje z YouTube Rewind skomentował słowami „rok 2020 jest z pewnością inny niż dotychczasowe lata. Zaskoczył wszystkich, lecz niestety – nie pozytywnie”.

Czy po upływie roku od momentu, kiedy Polacy zaczęli przeczuwać, jaki może być dla nich 2020, możemy podsumować ten czas jedynie jako „niepozytywny”? Czy może razem z ciężkimi czasami, pojawiła się też przestrzeń na zmiany, których nie dokonalibyśmy w tak szybkim czasie, w innych okolicznościach?

Podczas gdy musimy zachować dystans, poczucie wspólnoty nigdy nie było silniejsze.

Z przeprowadzonego w połowie minionego roku przez Facebooka badania dotyczącego grup dowiadujemy się, że 77% ankietowanych osób twierdzi, że najważniejsza grupa, do której należą, działa teraz online. Facebook twierdzi również, że społeczności cyfrowe stały się podstawowym narzędziem wsparcia dla wielu użytkowników:

„91% respondentów stwierdziło, że podczas pandemii COVID-19 udzieliło jakiejś formy wsparcia innym osobom za pośrednictwem preferowanej grupy/społeczności, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc lokalnym mieszkańcom w zakupie artykułów spożywczych podczas lockdownu, udostępnianie ważnych informacji od organów opieki zdrowotnej czy zapewnianie środków finansowych, wsparcie dla lokalnego biznesu”.

Oprócz tego Facebook podaje, że 86% respondentów otrzymało jakąś formę wsparcia, a 49% otrzymało wsparcie emocjonalne od grup podczas pandemii. W Polsce na wyróżnienie zasługuje mnóstwo inicjatyw oddolnych które rozwinęły się dzięki społecznościom budowanym w grupach na Facebooku. Dwie poniższe, w mojej opinii, szczególnie zasługują na uwagę.


Pies w koronie

Dokładnie dzień po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020) rusza grupa, której celem jest pomoc właścicielom czworonogów i samym psom w spacerach, podczas gdy ich opiekunowie pozostają na kwarantannie. Obecnie grupa liczy prawie 100 tysięcy członków i łączy wolontariuszy z osobami, a raczej ich pupilami, potrzebującymi wsparcia. Wszystko oparte na bezpłatnym dostępie do grupy na Facebooku, bez skomplikowanych sposobów rejestracji, bez konieczności kontaktu.

Widzialna ręka

Z kolei 11 marca 2020 dwie osoby chcąc założyć grupę wsparcia dla znajomych przebywających na kwarantannie, zakładają Widzialną rękę/Visible Hand, która zaledwie w tydzień zmienia się w akcję ogólnopolską, ma ponad 150 lokalnych grup, a nawet zaczyna wykraczać poza granice Polski. Chodziło przede wszystkim o dawanie sobie wsparcia emocjonalnego i rozwiązywanie praktycznych problemów np. od pomocy przy codziennych zakupach czy poruszaniu się po mieście, przez oferty wspólnego dokształcania się np. korepetycje czy naukę języków obcych, aż po bezpłatne porady psychologiczne. Obecnie główna grupa posiada 106 tys. członków.

Oszczędzamy (nie tylko pieniądze, ale również środowisko), kupując

Według Raportu thredUp całkowity rynek rzeczy używanych wynosi obecnie 28 miliardów dolarów, a przewiduje się, że w ciągu 5 lat osiągnie 64 miliardy. Odsprzedaż rosła 25 razy szybciej, niż sprzedaż detaliczna w 2019 roku, a aż 70% konsumentów jest otwartych na kupowanie z drugiej ręki.

W czasie pandemii furorę zaczęły robić aplikacje, takie jak Vinted, Less_, threadUP, zachęcające konsumentów do „zarabiania” na przedmiotach, które już posiadają. Ludzie szybko zrozumieli, że mogą spieniężyć czas wolny, który spędzają w domach w trakcie lockdown’u.

Te działania – zmiana postawy konsumenckiej podczas pandemii, i co za tym idzie, wzrost popularności aplikacji – mają też ogromny wpływ na środowisko i ograniczenie odpadów tekstylnych. Nie wszystkie bowiem odpady nadają się do recyklingu, a nawet jeśli, to jest to ich śladowa część. Wprowadzając odzież w ponowny obieg, przyczyniliśmy się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Pojawienie się aplikacji zajmujących się resale i ich popularność w czasie pandemii zmusiły gigantów modowych do podjęcia bardziej odpowiedzialnych działań. Zauważmy, że niektórzy zareagowali na trend waste less dosyć szybko – Zalando w lutym wprowadził Zalando Pre-owned, które istniało na platformie już jakiś czas, lecz nie było tak szeroko komunikowane. Miejmy nadzieje, że i ten trend wejdzie nam na dobre w nawyk.

Można by powiedzieć, że to przecież tylko dwa działania – wsparcie udzielane na grupach, wzrost popularności kategorii reuse – z wielu jakie rozwinęły się w przeciągu roku i że w zasadzie nie ma w nich nic nadzwyczajnego, ale potraktowanie ich z taką lekkością może mieć duże skutki dla marek i ich wizerunku.

Odpowiedzialność, ta społeczna i środowiskowa, stała się niezbędna w podejmowanych działaniach, ponieważ staliśmy się bardziej wrażliwi na to, z jakimi markami chcielibyśmy się utożsamiać. Dodatkowo konsumenci szukają pozytywnych rzeczy, które mogą kontrolować w czasie, kiedy narzucane są im ograniczenia. Na szczęście i marki coraz częściej oferują swoje narzędzia i zasoby ułatwiające interakcje między inicjatorami działań a społecznością.

Liczę na to, że podsumowując rok 2021, będziemy mogli mówić o kontynuacji inicjatyw, które sprawdziły się w 2020 oraz o powstaniu nowych, które idealnie wpisały się w potrzeby społeczeństwa i biznesu. 

Źródło:

https://www.facebook.com/community/whats-new/facebook-communities-insights-survey/

Pies w koronie – grupa wsparcia https://www.facebook.com/groups/654422091958462

Widzialna Ręka https://www.facebook.com/groups/widzialnareka/

GlobalWebIndex, Coronavirus Research | May 2020 Multi-market research wave 4

https://www.thredup.com/resale/#resale-growth