Marketing i Komunikacja

Pandemia, jak każda sytuacja ekstremalna, sprzyja kreatywności. Oto kilka przykładów

Światowa epidemia odznacza się w komunikacji marek. Oprócz dostosowywania oferty produktowej do zmienionych realiów w e-commerce (kosmetyki do domowego SPA, ubrania, których potrzebujesz na home office w H&M, sprzęt ułatwiający pracę zdalną w RTV EURO AGD), marki podejmują także próby odzwierciedlenia obecnej sytuacji w swojej komunikacji wizualnej. Zmieniają się logotypy, pojawiają się tematyczne posty, a nawet profile na Tinderze. Marki nawołują do zachowywania dystansu społecznego i podkreślają konieczność pozostania w domu.

Podejmowane są także działania mające na celu wyrażenie zrozumienia i solidarności z konsumentami. Marki dziękują tym, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy lub sytuację życiową nie mogą pracować zdalnie, ale także wyrażają swą wdzięczność dla tych, którzy przedstawiają społecznie odpowiedzialną postawę.

Na uwagę zasługuje najnowszy spot T-mobile, jako pierwszy spot, który powstał całkowicie zdalnie – z materiałów nadesłanych przez występujące w nim rodziny. Marka pokazuje rzeczywistość pracy zdalnej z dziećmi na pokładzie i wyraża zrozumienie dla trudów młodych, pracujących rodziców