Konsument

Life After Sweatpants

Jedną z firm, które w najpełniejszy sposób mogą zbierać dane o zmianach nastrojów i zachowań jest oczywiście Google, między innymi za pomocą swojej wyszukiwarki. W ramach swojego cyklu wykładów Increase Awareness Academy skierowanych do swoich najbliższych partnerów Google zaprezentował wyniki badań aktualnych trendów zachowań konsumenckich wśród swoich użytkowników. Zaprezentowane zjawiska możemy podzielić na 3 główne kategorie widoczne na poniższej grafice:

Pierwszy to zmiana „szokowa” szybko się pojawiająca, ale potem widać powrót sytuacji do punktu wyjścia. Taką zmianą jest np. trend w pieczeniu chleba. Po początkowym wzroście zapytań sytuacja wróciła do punktu sprzed pandemii. Jednak z punktu widzenia marketerów wydaje się, że istotniejszymi są dwa pozostałe trendy. Tam gdzie pojawiło nowe zainteresowanie i utrzymuje się na stałym poziomie lub to zainteresowanie cały czas wzrasta.

To co wysuwa się tutaj na pierwszy plan, to fakt, że tym zjawiskom towarzyszą stałe zmiany w sposobie konsumowania dóbr lub ich rodzaju, a te często są związane ze zmienionym sposobem myślenia lub postrzegania konkretnych sytuacji. Pierwsza, zasadnicza zmiana to odwrót od przestrzeni wspólnej, takiej jak kina, restauracje czy sklepy na rzecz przeniesienia aktywności do własnych „czterech ścian”. Przełożyło się to na dziesięciokrotny wzrost potencjału wyszkiwania fraz z określeniem „w domu”, lub do niego się odnoszących.

Równolegle obserwujemy zmianę w podejściu psychologicznym. Jeszcze do niedawna na popularności zyskiwały pytania z kategorii „czy to bezpieczne”, natomiast obecnie widać rozwój tego trendu i skupienie się wokół zapytań „czy to jest wartościowe na tyle abym się w to zaangażował”, w domyśle pomimo sytuacji pandemii.

Te zmiany zdążyli w ramach swojej komunikacji zaimplementować niektórzy gracze:
CocaCola: https://www.youtube.com/watch?v=vUMQeNw2QDA
Dove: https://www.youtube.com/watch?v=tCpKP3JkDbk
GSK (Centrum): https://www.youtube.com/watch?v=yohgKwDiGLw
Jeep https://www.youtube.com/watch?v=1QKjsRB76t4
FlyAudible https://www.youtube.com/watch?v=_9DC881PWbU
Apple: https://www.youtube.com/watch?v=6_pru8U2RmM

To bardzo różne obrazy, często dotykające zupełnie dalekich tematów, jednak możliwe jest odnalezienie wspólnego mianownika. Jest nim zrozumienie sytuacji, w jakiej zostali postawieni nasi odbiorcy. I to wydaje się być kluczem do konstruowania skutecznej komunikacji w dzisiejszych, nacechowanych dużą zmiennością czasach. Nie tyle szukania świętego Gralla skutecznej kampanii, ile zrozumienia co faktycznie przeżywa teraz nasza grupa docelowa, z czym się boryka i jak obecna sytuacja zmieniła sposób naszego zachowania. Dopiero kiedy pokażemy, że rozumiemy z czym się borykają na co dzień, będziemy mogli zostać zaproszeni do ich nowego, często bardziej nakierowanego do wnętrza życia.