Konsument

Atomizacja doświadczeń. Pandemia niejedno ma imię

Słynny cytat Williama Gibsona mówi, że „przyszłość już jest obecna, tylko nierówno się rozłożyła”. Podobnie jest z doświadczeniem skutków pandemii, czego dowodzi zrealizowane pod koniec kwietnia badanie CBOS.
Można założyć, że większość czytających te słowa doświadczyła w ostatnich miesiącach pracy z domu. Duża część prawdopodobnie ciągle pracuje w ten sposób. Dlatego wydaje się nam, że większość Polaków doświadczyła związanych z tym niedogodności – zatarcia wyraźnej granicy pomiędzy czasem pracy i czasem wolnym, ograniczenia kontaktów z innymi, długich godzin na ”spotkaniach” przed komputerem itp. W związku z tym zakładamy, że mamy podobne doświadczenia, bolączki i oczekiwania. Kiedy jednak spojrzymy na dane, wynika z nich, że w skali całego kraju zdalnie pracuje zaledwie 21% respondentów. Przy czym w miastach 500 tys.+ jest to aż 40%, a np. w miejscowościach 20-100 tys. zaledwie 9%. Różnice dotyczą także tego, w jakiego typu miejscach pracują badani. Pracę zdalną deklaruje 38% pracowników instytucji państwowych i publicznych i 24% pracowników sektora prywatnego.

Różnice widać też w doświadczeniach związanych z utratą pracy. W skali całego kraju 25% respondentów deklaruje, że pracę stracili oni lub ktoś w ich gospodarstwie domowym. Sytuacja taka najmocniej dotknęła pracujących na własny rachunek (54%), w mniejszym stopniu robotników niewykwalifikowanych (34%), a w znacznie mniejszym techników i personel średniego szczebla (19%). Różnice widoczne są także jeśli uwzględnimy dochody. Doświadczenie utraty pracy w wyniku pandemii dotknęło 38% osób o dochodach do 1 000 zł na osobę i 22% zarabiających 3 000 zł i więcej.

Różnice widoczne są w zasadzie w każdym przebadanym wymiarze: odsetku osób pracujących w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (31% wśród zarabiających 1500-1999, poniżej 20% wśród reprezentujących najwyższy i najniższy kraniec skali zarobków), opieki nad dziećmi w domu, czy zmniejszenia dochodów.
Jak widać nie należy ulegać złudzeniu, że pandemia dla wszystkich oznacza dokładnie takie samo doświadczenie. Dlatego przygotowując komunikację lub zastanawiając się nad zmianami w funkcjonowaniu marki w związku z pandemią dobrze jest dowiedzieć się, czego dokładnie doświadczyli ludzie, do których będziemy się komunikować. Tylko tak będziemy w stanie zrozumieć ich insighty i potrzeby i zaproponować im rozwiązanie, które faktycznie na nie odpowie.

Źródło: CBOS Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych, maj 2020.