All Posts By

Piotr Wieremiejczuk

Marketing i Komunikacja

Covid-19 – trudny test dla outdooru

Długo wyczekiwane badanie Outdoor Track miało na celu uporządkowanie rynku OOH przez dostarczenie wiarygodnych danych nt. widowni i mierzalnych parametrów nośników OOH. Tymczasem różnice między założeniami i wizją rynku OOH, a rzeczywistością szybko sprowadzają nas na ziemię. To co w epoce pre-covidowej wydawało się pomijalne i stanowiło przedmiot zainteresowania tylko najbardziej dociekliwych marketerów, a mianowicie aktualność danych, w dzisiejszych czasach leży u podstaw postrzegania badania Outdoor Track i modelu sprzedaży nośników Out-Of-Home. Badanie pozwoliło stworzyć model, który w założeniu ma…

Czytaj więcej